Search This Blog

Wednesday, April 25, 2012

Adakah perlu jadi smpurna untuk berdakwah?

Imam Nawawi rahimahullah berkata: “Para ulama' menyatakan bahawa tidak disyaratkan pada orang yang mengajak kepada kebaikan atau orang yang mencegah daripada kemungkaran untuk mencapai kesempurnaan dalam segala hal. Tetapi, dia mesti tetap mengajak kepada kebaikan walaupun dia memiliki kekurangan dalam hal yang dia ajak kepadanya, dan dia tetap mencegah kemungkaran walaupun dia terkadang mengerjakan apa yang dia cegah. Kerana sesungguhnya wajib pada dirinya dua perkara iaitu: mengajak dirinya sendiri ke arah kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan mengajak orang lain ke arah kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada yang mungkar. Tidak boleh ia melalaikan salah satu dari dua perkara tersebut.” (Syarah Sohih Muslim)

No comments:

Post a Comment