Search This Blog

Tuesday, August 10, 2010

jawapan bagi salah faham tabligh tidak berpolitik..

kami tida stuju dengan sistem kapitalis..
politik Tabligh satu dunia..
kami amlkan sistem syurah..
dan kami ada amir(ketua atau khalifah) kami...
apa yang kami focos kan adalah satu padukan Ummat Islam satu dunia d bawah satu pimpinan.. dalam Islam tida ada border...dan negara Org Bangladesh dan org malaysia sama saudara Islam..(note perkatan Tabligh d gunakan tujuan mengenali secara rasmi tida ada nama kerana usaha dakwah adalah kerja umum setiap org Islam bukan persatuan)
*pandangan peribadi setakat pemahaman saya dalam usaha INI...

No comments:

Post a Comment